Levering en garantie voorwaarden van Tubejack d.d. 8-1-2020

TubeJack is eenmansbedrijf, met meer dan 40 jaar passie voor muziek en techniek.

Aan kwaliteit, duidelijke afspraken en klantentevredenheid hecht ik veel waarde.
In een zeldzaam geval, dat dit door onvoorziene redenen niet lukt, zal ik samen met u proberen een oplossing te vinden die voor beide partijen redelijk is.

Vriendelijke groet,
Jack

Vragen:

Vragen over tuners, buizen, vintage etc kan via dit adres.
mailto:tubejack@xs4all.nl

Prijsopgaven:

Prijsopgaven zijn inclusief BTW,
Vrijblijvend en 2 weken geldig.

Deze opgave is niet bedoeld als gratis
check-up of keuring van uw apparaat.

Onderzoekkosten:

Vanaf  €40.
Dit bedrag wordt verrekend mocht u binnen 3 maanden na onderzoek
het apparaat ter revisie of reparatie aanbied.

Schattingen vooraf, zonder het apparaat eerst onderzocht te hebben, via email of ander medium zijn vrijblijvend en niet bindend.

Doorlooptijd:

Na ontvangst, is het streven om binnen de afgesproken tijd (meestal 3 weken) uw apparaat weer in orde te hebben. Het kan zijn dat hier van afweken wordt door overmacht, b.v. onderdelen die op zich laten wachten en uit/of uit het buitenland moeten komen.

Het toestel gerestaureerd/gereviseerd is en vanwege de vele nieuwe onderdelen opnieuw moet inspelen en een aantal maal opnieuw afgeregeld moet worden. Bijna altijd, kan ik u hiervan vooraf op de hoogte van brengen. Echter hieruit, kunnen geen rechten ontleend worden. Reparaties die voortijdig door de klant beëindigd worden, worden in rekening gebracht.

Staken:

Ik behoud het recht om een klus te staken, zelfs nadat een bindende prijsopgave is gedaan.
Álle wijzigingen die tot dan toe aan een apparaat zijn gedaan ten behoeve van de reparatie/revisie zullen waar nodig verwijderd worden. Er worden alleen de onderzoekkosten in rekening gebracht. U kunt het toestel gewoon weer ophalen of ik stuur tegen het Post tarief naar u toe.

Het apparaat blijkt toch in té slechte staat:

Als ik het aangeboden apparaat naar mijn inzicht niet goed na behoren functionerend kan retourneren betaalt de klant alleen de onderzoekskosten en de eventuele vervoerskosten.

Vervoer en verpakkingskosten:

Zijn voor rekening van de klant. Voor schade tijdens het transport kunt u mij niet aansprakelijk stellen. Tips hoe u het een en ander stevig kunt verpakken vind u hier verzend tips

Betalingen:

Betaling het liefst per bank zodra het apparaat gereed is.Apparaten worden niet geretourneerd indien ik  geen betaling via mijn bank ontvangen heb. Wanneer apparaten na 3 maanden nóg niet geretourneerd zijn, zal ik overgaan tot verkoop van de goederen om de reparatie/revisieprijs te voldoen.

Artikelen die wel betaald zijn maar niet geretourneerd kunnen worden binnen een termijn van 6 maanden worden vernietigd. In overleg kan afgeweken worden van deze voorwaarde. Binnen een termijn van 3maanden zijn er geen opslagkosten.

Garantie:

Op reparaties geldt een termijn van 3 maanden op revisies en restauraties minmaal 6maanden.
Goederen gekocht via mijn website mijn zullen veelal met een jaar schriftelijke garantie verkocht worden.Indien een apparaat binnen de garantietermijn hetzelfde defect vertoont, dan zal ik dit zonder meer onder garantie herstellen.  De garantie geldt enkel voor de door mij vervangen onderdelen en arbeidsloon. De garantie omvat geen onderdelen die niet vervangen zijn of onderdelen die in voorgaande reparaties vervangen zijn.

Maar vervalt:

Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging, door inwerking van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen kan ik de klant de gemaakte kosten in rekening brengen. Dit geldt ook als de apparatuur zichtbare sporen vertoont zoals bijvoorbeeld krassen, merktekens en beschadigingen of verbreken van zicht en onzichtbare verzegelingen. Er zal, afhankelijk van de ernst hiervan, geen garantie gelden c.q. vervalt een gedeelte van de garantie.

Naast garantie bij revisie of restauratie is er een coulance regeling voor nieuwe klachten die zich voordoen na een reparatie.

Herhaaldelijk defect:

Wanneer de herstelde fout binnen de garantie termijn terug komt, zal ik dit herstellen. Wanneer hetzelfde defect blijft terugkeren zonder dat ik er vertrouwen in heb dat het probleem opgelost kan worden, zal ik overgaan op het terugbetalen van de reparatiekosten en zal ik de reparaties die gedaan zijn, zo mogelijk ongedaan maken.

Onderdelen:

Ik maak  uitsluitend gebruik van duurzame kwaliteit onderdelen. Indien originele onderdelen niet meer leverbaar zal ik in overleg waar mogelijk vervangende onderdelen plaatsen. In overleg kan ik repareren, reviseren, of tweaken met onderdelen die u als klant graag wilt, zelfs met gebruikte onderdelen.

Defecte onderdelen die vervangen zijn, worden met het apparaat geretourneerd worden wanneer u klant dit wenst, of worden door mij afgevoerd worden naar een milieu depot.

Overmacht:

Indien ik door overmacht, niet aan mijn verplichtingen tegenover klanten kan nakomen, zal ik u op de hoogte brengen worden verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie.

Vriendelijke groet,

Jack